Konstfejden i Halden fortsätter

Bråket om konsten på fästningen i Halden är inte över på länge än - de flesta av verken som bohuslänska och norska konstnärer installerade på Fredrikstens fästning är borta ,men inte alla. Och Halden kommun har lagt ett vite på 5.000 kr om dan, så länge inte tre utpekade verk är borta. Nu skriver norska militären till kommunen och säger att det är inte den som ska betala, om vitet på 5.000 kr om dan ska krävas ut. Militären lägger ansvaret på föreningen Fredrikstens Festnings Venner.
Fortsättning följer.