Sjukvårdare från Västra Götaland kvar i Libanon

Antalet svenskar som evakuerats ur krigsdrabbade Libanon uppgår nu till cirka 7 500 personer.

Fortfarande är omkring 200 svenskar instängda i södra Libanon, i nuläget lämnade åt sitt eget öde eftersom de inte kan ta sig till huvudstaden Beirut där svensk räddningpersonal kan hjälpa dem hem. Av de 12 sjukvårdsanställda i Västra Götaland som arbetat med att få hem svenskar finns forfarande 5 kvar.