Unik födsel på Nordens Ark

En liten puduhanne har fötts på Nordens Ark. Den sydliga pudun är ett av världens minsta hjortdjur och påminner mycket om ett rådjurskid med sin fläckiga päls.

Födelsen är unik i Sverige då Nordens Ark är enda parken där den finns.

Den lille puduhannen har fått namnet Ivan