Trollhättans förskolor får minst pengar

Trollhättans kommun satsar minst pengar på förskoleklassverksamheten i hela Sverige, det visar färsk statistik från Statistiska Centralbyrån.

Men det finns en förklaring. Förskoleklassverksamheten är ofta integrerad med fritids eller grundskolan och det gör det svårt att jämföra med andra kommuner.

Enligt utbildningsnämndens ordförande i Trollhättan, Mats Viking, är det en av anledningarna till att Trollhättan hamnar långt ner. Enligt Wiking ligger Trollhättan inte i botten om man ser till helheten.

Och förskoleklassverksamheten är svår att mäta, det erkänner Sveriges kommuner och landsting som varit med och tagit fram siffrorna. Det varierar från kommun till kommun hur verksamheten är upplagd och det gör jämförelser svåra.

Men enligt statistiken lägger Trollhättan bara knappt 14 000 kronor per barn och år, vilket är en väldigt låg siffra. I vårt område är Bengtsfors dom som lägger näst minst och dom lägger ändå dubbelt så mycket. Munkedal toppar listan på 55 000 kronor per barn och år.