Företagare i Uddevalla kräver ersättning för häktning

En företagare som under två veckor suttit häktad misstänkt för grov stöld alternativt grovt häleri i Uddevalla ansöker nu hos Justitiekanslern om 18000 kronor i ersättning för tiden i häktet. Förundersökningen lades ner då brott inte kunde styrkas.

Åklagaren i målet tillstyrker ersättning.