Sökandet efter tunnan utanför Hållö avbrutet

Kustbevakningen har nu avbrytit sökandet efter en misstänkt tunna på havsbotten utanför Hållö. Man har inte hittat tunnan efter sökningar med undervattensfarkost och dykare.

Det var en fritidsdykare som sett vita flingor från en tunna och sedan tipsat kustbevakningen.

Vad tunnan kan innehålla är oklart enligt Kustbevakningen, men man gissar är något kemiskt medel som inte bedöms farligt.