Tågtrafik på del av Bohusbanan ersätts av buss ända till torsdag

Tågtrafiken på Bohusbanan kommer att ha fortsatta problem fram till åtminstone på torsdag i nästa vecka, den 3 augusti. Så länge kommer järnvägen att vara stängd på sträckan mellan Stenungsund och Ytterby. Under den tiden får tågresenärer byta till buss på sträckan.

Anledningen till stoppet är att ett godståg spårade ur vid Kode i torsdags. Spåren skadades och tidigast på torsdag kan alltså Bohusbanan öppnas igen längs hela sin sträckning.