Sommarparadiset Sotenäs i topp för risk att drabbas av brott på semestern

Semesterkommunen Sotenäs med Smögen, Kungshamn och andra stora turistorter ligger i topp bland platser, där risken att drabbas av brott sommartid är störst.

Det visar en sammanställning av brottsstatistik som Aftonbladet gjort.

Sotenäs kommer på andra plats i hela landet av turistorter, där risken att råka ut för misshandel är störst. Sotenäs hamnar också högt på risklistan för alla slags brott sommartid, närmast efter Göteborg.