Tonårsflickor super allt hårdare

Allt fler unga kvinnor tas in på sjukhus för akut alkoholförgiftning, enligt en ny studie.

Sedan 1987 har antalet alkoholförgiftade tonårsflickor, som behöver sjukhusvård mer än trefaldigats.

Bland männen är det inte tonåringarna utan de medelålders som svarar för den största ökningen av andelen alkoholförgiftade.