Böter för oljeläcka

Kristinebergs Marina Forskningsstation i Fickebäckskil får böta närmare 40.000 kronor sedan dess fartyg Arne Tiselius släppt ut minst 25 liter olja.

Fartyget används av Göteborgs universitet vid marina utbildningar.