Västra Götaland populärt för MC-uppkörningar

Västra Götaland är det län där flest vill ta Mc-körkort, under första halvåret i år var det nästan 1200 som körde upp. Men en av tre misslyckas med uppkörningen. I Västerbotten och Västmanland är det lättast att ta Mc-kort, där är det fler än åtta av tio som klarar uppkörningen.