Övergödning bakom algökning

Övergödning har gjort att det är fler grönalger vid våra kuster än tidigare år. Algerna, som växer på relativt grunt vatten, har också gynnats av sommarens många soltimmar och svaga vindar.

Dom senaste 10 åren har en ökning skett varje år.

- Detta är en indikator på övergödda havsområden, säger Leif Pihl, proffessor i marinekologi vid Kristinebergs Marina Forskningsstation.