Oheliga allianser styr på lokal nivå

På riksnivå är det blockpolitik som gäller. Men i kommunerna är de oheliga allianserna vanliga.

I de 14 kommunerna i Sveriges Radio Västs område finns de mest skiftande poltiska mixer vid makten.

I fem kommuner styr en borgerlig allians, Lilla Edet, Dals Ed, Åmål, Strömstad och Tanum.

I fyra kommuner styr socialdemokraterna tillsammans med vänsterpartiet eller med både v och miljöpartiet, Trollhättan, Uddevalla, Lysekil och Munkedal.

I Munkedal gick kristdemokraterna i allians med socialdemokraterna och vänsterpartiet efter valet för fyra år sedan men beslutet att lägga ner äldreboendet Rönngården fick kd att hoppa av det samarbetet efter knappt halva mandtaperioden.

Socialdemokraterna sitter vid makten i ytterligare fem av de 14 kommunerna - med hjälp av borgerliga partier.

Den vanligaste borgerliga vänsterprasslaren är centerpartiet som samarbetar med socialdemokraterna och vänsterpartiet i Vänersborg och med socialdemokraterna i Mellerud och Sotenäs.

Folkpartiet och socialdemokraterna har funnit varandra i Bengtsfors och Färgelanda, där också kristdemokraterna ingår i majoriteten.

Men också moderaterna har gjort ett avsteg från den borgerliga alliansen. I Mellerud tog socialdemokraterna, centerpartiet och moderaterna över efter valet 2002.

Men på den högsta politiska posten, kommunstyrelsens ordförande, finns bara två partier repreenterade, en socialdemokrat i åtta kommuner och en centerpartist i sex kommuner.