Protester mot skateboardbana i Trollhättan

Ungdomarnas planerade skateboardbana i Hjortmossseparken i Trollhättan möter nu protester.

Kommunalrådet Gert-Inge Andersson har fått ett brev med 12 namnunderskrifter från boende i området.

De pekar på negativa effekter av skateboardbanan som parkeringsproblem, oväsen, med mera. Personerna på listan kräver att banan stoppas och vill ha ett möte med de ansvariga.