Strömstadspartiet känner sig feltolkat

- Vi känner inget norgeförakt. Allt handlar om feltolkningar.
Så bemöter i dag Sven Måsberg från Strömstadspartiet kritiken, efter att många
norrmän och representanter från näringslivet känt sig starkt kränkta av partiet. Detta enligt kommunalrådet Erland Lundqvist.
I uttalanden i media har partiet formulerat sig kring gränshandel och exploatering på ett sätt som skapat oro.
Sven Måsberg säger till Sveriges Radio Väst att partiet vill det bästa för kommunen, men att man inte kan förvandla stora delar av Strömstad till fritidsbebyggelse.