Tinnitus ökar bland unga

Trots att allt fler använder hörselskydd så drabbas allt fler ungdomar och yngre vuxna - som besöker rockgalor och diskotek - av tinnitus.

Det visar en studie som gjorts i Västra Götalandsregionen, bland 1300 ungdomar.

Studien som gjorts i Västra Götalandsregionen, i en avhandling hos Göteborgs Universitet, bland 1300 ungdomar visar att var tionde hade redan utvecklat permanent tinnitus och nästan var femte person uppvisade ljudöverkänslighet.

Studien visade också att var fjärde person uppvisade tillfällig tinnitus som varade i över ett dygn efter ett konsertbesöket. Studien påvisade också att det finns en ganska stor skillnad mellan könen.

De manliga ungdomarna var mer positiva till riktigt höga ljudvolymer, medan dom unga kvinnliga konsert och diskotekbesökarna föredrog lägre volym.