Ny hörseltest för nyfödda på gång

Regionstyrelsen vill införa allmän hörselscreening av nyfödda.

Syftet är att kunna upptäcka medfödda hörselnedsättningar tidigare och därmed kunna påbörja en tidigare habilitering för att utveckla barnets språkförmåga.

Hörseltestet är mer omfattande än det som idag utförs på barnavårdscentralerna.

Regionstyrelsen beslutade idag att föreslå regionfullmäktige att hörselscreeningen införs från och med 2007.