"Riksåklagaren vill ha hårdare straff för gängmedlemmar"

Medlemmar i kriminella mc-gäng slipper alltför lätt undan när de döms för brott. Det tycker många åklagare, poliser och andra inom rättsväsendet.

Och riksåklagaren ger dem sitt stöd. I nästa vecka får den tidigare domar i ett utpressningsfall mot en uddevallabo prövat i högsta domstolen.

Det handlar om en 39-årig företagare i bevaknings- och byggnadsbranschen i Uddevalla, som efter en tidigare konkurs med början vid årsskiftet 2004/2005 utsattes för utpressning av medlemmar inom det kriminella mc-gänget Red and White Crew, som är supporterklubb till Hells Angels.

39-åringen lurades till ett café i Vänersborg, där han konfronterades med fyra män iklädda mc-gängets uniformskläder, vilka ställde ultimatum att företagaren var skyldig 300 000 kronor, som skulle betalas med 25 000 kronor i månaden.

Uddevallabon tog det som ett dödshot och började betala till mc-gänget. Först efter flera månader vågade han göra polisanmälan.

I oktober i fjol dömdes tre utpressare från Vänersborg, 30, 31 och 33 år gamla av Uddevalla tingsrätt till fängelsestraff för bland annat utpressning av normalgraden. Både åklagaren och de dömda överklagade till hovrätten, som i december visserligen fann att utpressningen är att bedöma som grov, och därmed kunna ge fängelse i upp till sex år i stället för två, men trots detta sänkte hovrätten straffen till fängelse i åtta månader, respektive ett år och ett år och två månader.

Riksåklagaren har nu fört målet till högsta domstolen, som ska bedöma målet under två dagar i nästa vecka. Åklagarkåren anser att gängmedlemmar får för låga straff. Statsåklagare Bo Ericsson i Uddevalla säger till Sveriges Radio Väst att det är en kuslig utveckling att mc-gängens organiserade brottslighet slipper så lätt undan. Får vi inget gehör i högsta domstolen återstår bara att få politikerna att ändra lagstiftningen, säger statsåklagare Ericsson.