Skadestånd för övertid

Sjukhusen i Västra Götaland sliter på personalen. Övertids uttaget är så stort att det strider mot avtalet och nu tvingas regionen betala skadestånd.

Det handlar om förra året då sjukvårdspersonalen i regionen tvingades jobba 2 300 timmar övertid utöver det avtalet tillåter. Avtalet tillåter att man jobbar 200 timmar övertid per anställd och år.

2005 överskred man alltså det och det gäller flera av sjukhusen, men flest övertidstimmar har Sahlgrenska universitetssjukhuset tagit ut.

För avtalsbrottet får nu regionen betala drygt 900 000 kronor i skadestånd till Vårdförbundet i Västra Götaland.

Lars Sahlman som är chef för regionens personalförsörjning säger till Sveriges Radio Väst att har privat har synpunkter på övertidsuttaget men de vill kan inte föra fram i övrigt säger han att det här frågan inte ligger på hans bord.

Jonas Andersson är folkpartist och ordförande i Hälso- och sjukvårdsutskottet och därmed han högsta politiskt ansvarige för sjukvården, säger till SR Radio Väst att personalfrågorna inte är hans ansvar och han kände inte till det här men om att regionen måste betala 900 000 kronor till vårdfacket säger han at har regionen brutit mot reglerna så måste man betala, men att pengarna borde ha kunnat användas till något annat.