För många felaktiga beslut görs hos Försäkringskassan

Försäkringskassan fattar för många beslut på felaktig eller bristfällig grund, anser Riksrevisionen.

Försäkringskassans egna kontroller visar att 15 procent av besluten som rör socialförsäkringarna fattas på bristfälligt underlag eller är behäftade med andra fel.

Trots det har myndigheten inte analyserat orsakerna till bristerna, hävdar Riksrevisionen som vill att riksdagen ger regeringen i uppdrag att utreda och analysera varför försäkringskassans regeltillämpning inte uppfyller kraven på kvalitet och rättssäkerhet.