Satsning på tätare trafik på Bohusbanan

Banverket kommer att göra en storsatsning för att öka säkerheten på Bohusbanan mellan Göteborg och Uddevalla och göra det möjligt med tätare turer.

Sträckan kommer att få ett automatiserat fjärrblockeringssystem som förutom högre säkerhet också ger möjligheter till att sätta in fler tåg mellan Göteborg och Uddevalla.

När upprustningen är klar ska det gå tåg mellan Stenungsund och Göteborg varje halvtimma och från Uddevalla ner till Göteborg varje timma.

Det är Saab som bygger systemet som ska vara klart 2010 och kommer att kosta 164 miljoner.