Prisat skolkök

Stavreskolans kök i Trollhättan har prisats ännu en gång. Den här gången är det Nationellt Centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom utmanat landets grundskolor i en tävling om goda matvanor.

Åtta skolor får 10 000 i stimulansbidrag och bland dem Stavreskolans kök som ses som en inspirationskälla för andra skolor.