Kraftigt höjda trafikböter

Idag, den 1 oktober, höjs trafikböterna kraftigt. Numer kostar det 3000 kronor att köra mot rött ljus.
Den som kör för fort kan få betala upp till 4000 kronor och då kan vi berätta att trafikpolisen idag, söndag har hastighetskontroll på riksväg 45, exakt var säger de däremot inte på sin hemsida.

Nya bötesbelopp för ett urval trafikbrott (gamla beloppetinom parentes):
Ej använt bilbälte, 1500 kr (600 kr).
Ej sett till att passagerare under 15 år använt bilbälte eller barnstol, 2500 (600).
Ej iakttagit väjningsplikt, 2000 (600).Ej iakttagit stopplikt, 2500 (1000).
Ej följt trafiksignal (kört mot rött), 3000 (1200).
Ej gett gående tillfälle att passera på bevakat övergångsställe, 2000.
Ej anpassat avstånd till framförvarande fordon, 2000.
Ej iakttagit väjningsplikt mot fordon som närmar sig från höger, 2000.
Omkörning i backkrön eller kurva med skymd sikt, 3000.
Registreringsskylt saknad, inte väl synlig eller inte lätt avläsbar, 1500.
Källa: Riksåklagaren, www.aklagare.se

.