Få kvinnor hos kristdemokraterna i kommunerna efter valet

Kristdemokraterna är det parti som kommer att ha lägst andel kvinnor i kommunfullmäktige kommande mandatperiod, 36 procent. Det visar Sveriges Radio Västs genomgång av de nyvalda ledamöterna i vårt område.

Andelen kvinnor i kommunfullmäktige minskar från nästan 42 procent till 40 procent men skillnaderna mellan partierna är stor.

Moderaterna har näst lägst andel kvinnor, 37,1 procent bland dem som valts in i fullmäktige.

Störst andel kvinnor har socialdemokraterna, 47 procent. Den främsta förklaringen är att partiet i de allra flesta kommuner har gått till val med varvade listor, varannan man, varannan kvinna.

Men i nio av 14 kommuner hade socialdemokraterna en man som förstanamn på valsedeln.