Luftproblem måste åtgärdas i Sotenäs

Sotenäs kommun uppmanas nu av arbetsmiljöverket att rätta till luftproblemen som finns på Sotenässkolan och i Kungshamns kommunhus.

På Sotenässkolan strömmar dålig luft in i byggnaden underifrån samt från springor. Kommunen föreläggs där ett vite på 250 000 kronor. Problemet måste åtgärdas innan augusti nästa år.

I kommunhuset är luften också dålig och sommartid är temperaturen ofta över 26 grader inomhus. Ett vite på 25 000 kronor föreläggs där om inte problemet rättas till innan april 2007.