Kvinnor utan maktposition i politiken

Ju tyngre poster desto färre kvinnor, så ser det ut i politiken. SR Radio Väst har kartlagt den egentliga makten i de 14 kommunerna i Väst.

Eftersom det inte är klart vilka som kommer att sitta i de olika nämnderna de kommande fyra åren har vi utgått från hur det ser ut nu. Men eftersom andelen kvinnor i kommunfullmäktige minskar som ett resultat av årets val är det ju inte säkert att det blir fler kvinnor på ledande poster. 

Det finns idag 20 kommunalråd, 16 män och 4 kvinnor. Bara ett av dem är ordförande i kommunstyrelsen, alltså kommunens högste politiker, socialdemokraten Gunvor Andersson i Munkedal och hon avgår snart. 

Det finns 42 procent kvinnor i kommunfullmäktige, men bara 30 procent i kommunstyrelsen som är den verkliga maktarenan. 

Om vi tittar på ordförande- och viceordförandeposterna i facknämnderna, där politiken formas, är det knappt 38 procent kvinnor. 

Socialdemokraterna har störst andel kvinnor och kristdemokraterna minst andel i kommunfullmäktige och det gäller också i kommunstyrelsen. Bara var tionde kd-ledamot i kommunstyrelsen är kvinna. 

Men när det gäller de tyngsta posterna i nämndernas politiska ledning ser bilden ut på ett annat sätt.

Bara drygt var fjärde socialdemokratisk ordförande eller vice ordförande är en kvinna. Centerpartiet och framför allt folkpartiet har där betydligt högre andel kvinnor. 

Vänsterpartiet, som kallar sig feministiskt, har 78 procent män i kommunstyrelsen och nämndernas presidier.
Bosse Adriansson
bo.adriansson@sr.se