Borgerlig allians styr Dals-Ed

Det är klart att det blir en borgerlig majoritet som ska styra Dals-Eds kommun i framtiden.

Centerns Martin Carling, 41 år, blir det nya kommunalrådet i Dals-Eds kommun. Han är fårbonde i Rölanda som har ett långvarigt förflutet inom centerpartiet.
Det avgående kommunalrådet Rune Forsdahl kommer att ta över som kommunfullmäktiges ordförande.