Nytt bidrag till Film i Väst

Trots att länsrätten beslutat att regionens bidrag till Film i Väst är olagligt har regionens utvecklingsnämnde beslutat att dela ut bidraget på 21 miljoner även nästa år.
Länsrättens dom har överklagats till kammarrätten som ännu inte avgjort om bidraget till Film i Väst är olagligt eller inte.