Kammarrätten godkände upphandlingsgräns

Västra Götalandsregionen hade rätt att sätta en undre gräns för omsättningen hos företag som deltog i upphandlingen av distriktsläkartjänster. Det slår kammarrätten fast och upphäver därmed en överklagad dom i länsrätten.

Upphandlingen gällde ett 30-tal så kallade tjänstgöringslinjer under 2007 till en kostnad på 50-55 miljoner kronor.

Regionen hade satt en undre gräns för omsättningen på 10 miljoner kronor för de företag som ville lämna anbud. Detta för att ha en garanti för att de skulle ha kapacitet att fullgöra sina åtaganden.

Ett företag som inte kom i fråga vid anbudsförfarandet överklagade kravet på omsättningsgränsen till länsrätten. Företaget hade under räkenskapsåret 2004/2005 en omsättning på 7,5 miljoner kronor och hävdade att kravet på 10 miljoner missgynnade mindre leverantörer och nystartade företag.

Länsrätten gav företaget rätt och satte ned beloppet till 7,5 miljoner. Kammarrättens dom innebär att 10-miljonersgränsen står fast.

Den bedöms vara grundad på objektiva skäl.
(TT)