Ingen miljöfara

Tankbåten som gick på grund i Brofjorden tidigt på lördagsmorgonen klarade grundstötningen med bara några få ytliga, mindre skador.

Det konstaterade Kustbevakningens dykare, som var nere och inspekterade båtens botten. Fartyget ”Seagas Master”, en mindre tanker registrerad på Malta, hade ankrat upp i Brofjorden i avvaktan på att få komma till och lasta vid Preemraff.

I blåsten förra natten började båten dragga och driva mot ett skär. Som mest blåste det en sydlig kuling på 15 meter per sekund, men enligt Kustbevakningen borde inte det ha föranlett att fartygets ankare släppte.

Befälet ombord förhörs om omständigheterna, men det finns ingen misstanke om brott.