Älgolyckor minskade med viltbroar

Antalet trafikolyckor med älgar inblandade har nästan helt försvunnit vid E6:an norr om Uddevalla sedan viltpassagerna byggdes där.

Mattias Olsson, som är doktorand i biologi vid Karlstad Universitet och som har forskat i hur älgarna använder de viltpassager som finns, säger till Sveriges Radio Väst att olyckorna minskat.

Vid viltbroarna vid Grytinge och Hogstorp - längs E 6:an norr om Uddevalla - går i genomsnitt tre älgar per månad över broarna.

Viltövergångarna är också viktiga för älgarnas fortbestånd.