Jonasson omdiskuterad ordförande i barn- och utbildningsnämnden

Uddevallapartiets Hans Jonasson blir ordförande i barn- och utbildningsnämnden -men först om två år. Fram till dess skall kristdemokraten Mikael Höglind vara ordförande och Jonasson ledamot.

Anledningen är det spända förhållande som rått mellan Jonasson och förvaltningen ända sedan dåvarande kristdemokraten Jonasson var vice ordförande i nämnden. Nu finns en oro på förvaltningen.

Jonasson säger att det varit protester och att folk hotat att säga upp sig. Han tycker inte att det är konstigt eftersom Uddevallapartiet gått till val på att skära i adminstrationen inom skolan.

Han tror inte att det blir några stora problem när han träder till som ordförande om två år.

– Då har vi en annan skolorganisation än idag och makten kommer mycket mer att ligga ute på de enskilda skolorna och ganska litet hos oss politiker och ännu mindre i den centrala administrationen.