Så beräknar du barnets längd

Det finns två sätt att räkna fram en ungefärlig uppskattning om hur långt ett barn kommer bli.

1:Räkna samman pappans längd plus mammans längd i centimeter. Dra ifrån med tretton om det är en flicka, lägg till tretton om det är en pojke. Dela summan med två.

tex: 167+190+13(pojke)=370/2=185

2: Den längd som barnet har vid två års ålder gånger två.