God prognos för anorektiker

De allra flesta som drabbas av anorexia i tonåren är helt friska i vuxen ålder, och dödligheten är mindre än vad man tidigare trott rapporterar P1-programmet Kropp & Själ.

I en långtidsstudie vid Umeå Universitet har man följt 91 unga flickor i norra Sverige som fick diagnosen anorexia nervosa i början på 80-talet för att se hur de mådde i vuxen ålder. Resultatet var förvånansvärt positivt. Efter åtta år hade 68 procent tillfrisknat och efter 16 år var 85 procent helt utan besvär. Dödligheten var under en procent, vilket är lägre än man tidigare trott.

- Det känns skönt att veta att det går så här bra, säger psykologen Karin Nilsson som står bakom studien.

När hon jobbade inom barnpsykiatrin på 80-talet visste man lite om dödlighet och tillfrisknande.

- För föräldrarna var det väldigt oroande när deras barn hade den här diagnosen.

Författaren Anna Jörgensdotter är frisk från sin anorexia, som hon hade under sena tonåren, och hon välkomnar resultaten. Hon har alltid fått höra att hon aldrig kommer att bli fri från sitt ätstörda beteende, säger hon till Kropp & Själ.

- Det här kan ju bli ett ok, där man känner att det inte är någon idé, för jag kommer alltid att tänka på kropp och mat, men samtidigt känner ju jag att jag inte gör det.

De flesta unga flickorna i Karin Nilssons studie har tillfrisknat 
efter två år, men många har behövt betydligt längre tid än så.

- Det är viktigt att man inte avslutar en behandling för snabbt och att man kommer i behandling tidigt i ett sådant här förlopp.