Vad ska stoppa barnfetman?

Ingen skatt på socker och fett och ingen sänkt moms på grönsaker och frukt. Men 79 andra förslag som ska rädda Sverige undan en fetmaepidemi, ingick i den handlingsplan som folkhälsoinstitutet och livsmedelsverket presenterade i förra veckan. Syftet med förslagen, som bland annat handlar om skolmat och fler cykelbanor, är ytterst att påverka barnens kost- och motionsvanor.

Men räcker förslagen för att stoppa fetmaepedemin bland barnen? Är det statens, livsmedelsindustrins, skolans eller föräldrarnas ansvar? Hör folkhälsoinstitutets generaldirektör Gunnar Ågren och chefen för rikscentrum för överviktiga barn vid karolinska universitetssjukhuset i Huddinge, Claude Marcus. Var med och diskutera förslagen som ska göra Sverige magrare i vårt telefonväkteri, på telefon 018-18 57 50.

P-piller gör att acneproblem skjuts upp

Hör om Cecilia Bingert, som när hon var 25 år och slutade med p-piller, drabbades av pubertetsproblem i form av vuxenacne. Hon fick utslag i hela ansiktet och tvingades genomgå en ettårig antibiotikakur för att klara problemen. Sol-Britt Lohne-Rahm, hudspecialist på Karolinska universitetssjukhuset i Solna, förklarar mekanismerna bakom vuxenacne och berättar vad man kan göra åt det.

Kropp och själ, tisdag den 15 februari kl 10.03