Vad ska stoppa barnfetman?

Ingen skatt på socker och fett och ingen sänkt moms på grönsaker och frukt. Men 79 andra förslag som ska rädda Sverige undan en fetmaepidemi, ingick i den handlingsplan som folkhälsoinstitutet och livsmedelsverket presenterade i förra veckan. Syftet med förslagen, som bland annat handlar om skolmat och fler cykelbanor, är ytterst att påverka barnens kost- och motionsvanor. Hör folkhälsoinstitutets generaldirektör Gunnar Ågren och chefen för rikscentrum för överviktiga barn vid karolinska universitetssjukhuset i Huddinge, Claude Marcus.

P-piller gör att acneproblem skjuts upp

Hör om Cecilia Bingert, som när hon var 25 år och slutade med p-piller, drabbades av pubertetsproblem i form av vuxenacne.  Sol-Britt Lohne-Rahm, hudspecialist på Karolinska universitetssjukhuset i Solna, förklarar mekanismerna bakom vuxenacne och berättar vad man kan göra åt det.

Maratonlöpare undersökta

Maratonlöpare blir inte sjuka av att springa ett intensivt lopp.
Det visar en studie av 1700 löpare under Stockholm Maraton år 2000, som publiceras inom kort. Den  tillbakavisar tidigare forskning som hävdat att maratonlöpare på elitnivå, alltså personer som tränar intensivt och mycket, får fler infektioner än måttligt tränade maratonlöpare.  Björn Ekblom, läkare och professor i fysiologi vid Idrottshögskolan och Karolinska institutet, berättar om studien.