Tisdag 19 juli

Blir man sjuk av att vara fattig, eller fattig av att vara sjuk?

Enligt den nationella enkät som Statens Folkhälsoinstitut gjort så är god hälsa vanligare bland både arbetare och tjänstemän med hög inkomst än bland dem med låg inkomst.

Även för levnadsvanor är inkomsten av betydelse. Det är t.ex. 5 gånger vanligare med rökning bland kvinnliga arbetare med låg inkomst än bland kvinnliga tjänstemän med hög inkomst.

Vad betyder ekonomin för din hälsa? Är det svårare att vara hälsosam om man har dåligt med pengar? Morgan Johansson finns med och lyssnar på vad du som ringer och skriver in har att säga. Skicka e-post till: kropp.vet@sr.se

Roger Qvarsell, professor i idéhistoria vid Tema Mat kultur o Medicin vid Linköpings universitet, berättar hur förhållandet mellan hälsa och ekonomi har sett ut de senaste hundra åren.

Och så ska vi titta närmare på en skönhetsbehandling som bygger på att man leder joner genom huden.