En öppen hand

Det är viktigt för ”hjälpare” att minnas ; En öppen Hand kan både ge och ta emot”. Balans! Berit