DORIS LESSING

Här en lista på några av hennes böcker.

1950 - Gräset sjunger (The grass is singing) övers: Gunvor och Bertil Hökby
1951 - 1969 Våldets barn, bildningsroman i fem delar:
Martha (Martha Quest 1952) övers: Sonja Bergvall
Bra gift (A Proper Marriage 1954) övers: Sonja Bergvall
En fläkt av stormen (A Ripple from the Storm 1958) övers: Sonja Bergvall
Instängd (Landlocked 1965) övers: Sonja Bergvall
Staden med fyra portar (The four-gated city 1969) övers Kjell Ekström
1962 - Den femte sanningen (The golden notebook) övers: Mårten Edlund
1985 - Den goda terroristen (The good terrorist) övers: Annika Preis
1987 - Våra ord blåser bort med vinden: rapportbok från Afghanistan (The wind blows away our words) övers: Lars Hansson
1988 - Det femte barnet (The fifth child) övers: Annika Preis
1989 - Rufus: berättelsen om en okuvlig katt (Rufus) övers: Solveig Nellinge
1994 - Under huden: del 1 av min självbiografi fram till 1949 (Under my skin) övers: Annika Preis
1998 - Vandra i skugga: del 2 av min självbiografi: 1949-1962 (Walking in the shade) övers: Inger Johansson
2000 - Ben, ute i världen (Ben, in the World) övers: Annika Preis
2000 - Mara och Dann, övers: Annika Preis.
2003 - Ljuvaste dröm, övers: Inger Johansson.
2005 - Kärleksbarnet, övers: Annika Preis.