Om Biblioteket

Biblioteket diskuterar ny litteratur och upprättar förbindelser med litteraturens historia.  I Biblioteket kan man höra genomarbetade och aktuella författarporträtt, infall, analyser och reflektioner kring litteraturens roll i samtiden och dessutom samtal om litterära klassiker i Klassikerrummet.

Bibliotekets redaktion:

Jenny Teleman,

Marie Lundström,

Ulla Strängberg,

Maarja Talgre,

Anna Tullberg,

Jenny Aschenbrenner 

Mia Gerdin.

Redaktör: Jenny Teleman