Flugor och Napoleon

P1 tisdag 22 februari kl 14.03, repris 23/2 kl 18.15

Biblioteket tittar idag på utgivningen av populärvetenskap i Sverige, vilken håller på att slå alla rekord. Historieintresset hos den läsande allmänheten är visserligen ett känt fenomen sedan flera år. Författare som Peter Englund och Herman Lindqvist har en stor och växande publik. Intresset för naturvetenskap har hitills inte varit lika stort men nu verkar också detta vara på gång. Böcker om allt från att samla blomflugor till universum, hjärnforskning och Darwins utvecklingslära har inte svårt att hitta läsare. Förlagen, en del helt nystartade, talar om ett senkommet men dock trendbrott för svenskt vidkommande.

Redaktör: Monica Malmlström.