Edith och jag - på spaning efter Södergran

P1 tisdag 26 juli kl 18.15

Musik, dikt eller bild kan ibland fullkomligt överväldiga en, och livet blir inte riktigt detsamma efter ett sådant möte. Så var det för Mia Gerdin när hon som tonåring läste Edith Södergrans dikter. Där fanns titlar som Triumf att finnas till, Till fots genom solsystemen och i poesin fanns trots, extas och självhävdelse – men också natur, vemod och en avklarnad insikt om sin egen tidiga död.

I juni gjorde Edith Södergransällskapet en resa till Ediths hemby Raivola i numera ryska Karelen. Resan gick med buss från Helsingfors och från den resan kommer nu intryck och kommentarer om Ediths betydelse som en av modernismens banbrytare, och de avtryck hennes dikter fortfarande sätter i många människors liv.

I programmet medverkar bl a författarna Eva Runefelt, Ragnar Strömberg , Gunilla Boethius och Agneta Rahikainen. Gunilla Johansson läser Edith Södergrans dikter.