Edith och jag - på spaning efter Södergran

P1 tisdag 26 juli kl 18.15

Musik, dikt eller bild kan ibland fullkomligt överväldiga en, och livet blir inte riktigt detsamma efter ett sådant möte. Så var det för Mia Gerdin när hon som tonåring läste Edith Södergrans dikter.

I juni följde hon med Edith Södergransällskapet på en resa till Ediths hemby Raivola i numera ryska Karelen och från den resan kommer nu intryck och kommentarer om Ediths betydelse som en av modernismens banbrytare.