Artur Lundkvist 100 år

P1 tisdag 28 februari kl 14.03 och 1/3 kl 18.15

Artur Lundkvist var en av de mest inflytelserika och kontroversiella gestalterna i svensk 1900-talslitteratur. Han skrev lyrik, romaner, noveller, essäer och reseskildringar. Antalet böcker som han publicerade under sin livstid är större än det antal år som han levde. Hans stora beläsenhet och breda internationella orientering gjorde att han alltid var först med att introducera och ibland även översätta utländska författare som idag är klassiker, t ex William Faulkner, García Lorca, Pablo Neruda, Octavio Paz. Lundkvist blev ledargestalt för de svenska proletärförfattarna och för svensk litterär modernism.

René Vázquez Díaz är aktuell med ”Oliktänkaren. En bok om Artur Lundkvist”.