Laholm saknar handikappanpassad badplats

Laholms kommun får kritik av en mamma som har en flerhandikappad son för att det inte finns något handikappanpassat friluftsbad i kommunen.
Mamman tycker att det över huvud taget är mycket svårt att ta sig fram med rullstol i Laholms innerstad och att det känns som att kommunen diskriminerar funktionshindrade. Andreas Tylenius är projektledare för arbetet med att ta fram ett handikappolitiskt program i kommunen, och han säger till Laholms Tidning att en inventering måste göras för att se var behoven är störst, innan man bestämmer vad som ska göras för dom funktionshindrade i kommunen.