Gammal naturskog ska skyddas

Ett mindre område med gammal naturskog har upptäckts strax norr om Ätraforsdammen i närheten av Okome.
Skogsvårdsstyrelsen har nu bestämt att området ska skyddas och det blir förbjudet att exempelvis gallra, röja, plantera eller dika ut i skogsområdet. Markägaren har fått ersättning för att skogen skyddas.