Osäkert på akutmottagningar

Många patienter riskerar att bli felbedömda av den sjuksköterska som tar emot på akutmottagningen. Av drygt 400 sjuksköterskor som var med i studien gjorde bara lite drygt hälften korrekt bedömning.

Att ha ett så kallat triage-system som finns i Halland, där en specialutbildad sköterska gör den första bedömningen av vårdbehovet, verkar inte på nåt avgörande sätt minska risken.

Det visar en studie som ingår i en doktorsavhandling vid Örebro Universitet av sjuksköterskan Katarina Göransson. Hon vill att det satsas på förbättrad kompetens hos akutsjuksköterskorna och gemensamma, vetenskapliga bedömningsgrunder.