Ingen ersättning för skadade kor

Det lantbruksföretag från Falkenberg som anklagar länsstyrelsens djurkontrollanter för att ha orsakat att fem av dess kor skadats i samband med en inspektion får ingen ersättning. Det har justitiekanslern bestämt.

Lantbruksföretaget vill ha ersättning med 51 000 kronor för att djuren skrämdes så att de fick panik, fick olika trampskador och i vissa fall måste avlivas.

Länsstyrelsen, å sin sida, hävdar att kontrollanterna inte bidrog till att djuren skadades utan att korna halkade på det hala golvet.

Justitiekanslerna skriver i sitt beslut att lantbruksföretaget inte kunnat bevisa att skadorna uppkommit för att djurkontrollanterna gjorde fel och avslår därför skadeståndsanspråket.