Krönleins måste ha egen beredskap för olyckor

Krönleins bryggeri i centrala Halmstad har en skyldighet att ha en egen beredskap vid en allvarlig olycka som ett eventuellt utsläpp av ammoniak.

Bryggeriet vill vara befriad från den lag som bland annat innebär företaget måste bekosta en riskanalys för en olycka.

Men Räddningstjänsten och länsstyrelsen vill inte medge undantag. Man hänvisar till utsläppet av ammoniak som skedde 2002.

- Närheten till servicehuset Karl XI innebär att ett nytt utsläpp kan orsaka allvarliga skador på människor och miljö, skriver länsstyrelsen.

Krönleins har ansökt om att fä stanna kvar på tomten efter det att det nuvarande miljötillståndet går ut 2007.