Bankens kunduppgifter skickades fel

Känsliga kunduppgifter från Swedbank i Halmstad har faxats till en familj i Getinge, trots att uppgifterna var avsedda för bankens dotterbolag Robur försäkring.

Det handlar om allt från bankkunders hälsodeklarationer till testamenten och fondförsäljningar som hamnat hos familjen.

Enligt Hallandsposten har det skett vid ett tiotal tillfällen under två års tid, trots att familjen kontaktat både banken och de drabbade kunderna.

Stellan Larsson, kontorschef på Swedbank, säger till tidningen att ledningen informerat alla anställda om hur de ska hantera faxmeddelanden i fortsättningen och att felet förmodligen handlar om kortnummer som skickar meddelanden lokalt istället för till dotterbolaget.